Close 
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Pilkington Österrike BIPV fasad, Bischofshofen, Österrike

The Project
En ny unik typ av BIPV-fasad har installerats i Pilkington Österrikes kontorsbyggnad i Bischofshofen i samarbete med Techno-Z. BIPV-glasskivorna täcker hela den vertikala fasadytan mot söder (SE 160°), både i fönsterna och i bröstningarna.

Produkten Pilkington
Sunplus™ BIPV Vision, som delvis är täckt med PV-celler men fortfarande erbjuder bra sikt ut, är lämplig för fönsterytorna. Pilkington Sunplus™ BIPV Spandrel har installerats i bröstningarna. Det är en produkt som liknar en fasadpanel och är ogenomskinlig och helt täckt med PV-celler.

Den totala fasadytan på byggnaden är 66,5 m², bestående av 30,4 m² Vision-glas och 36,1 m² Spandrel-glas. Fasaden har totalt en maximal effekt på 7,31 kWp, där 2,30 kWp kommer från fönsterglaset och 5,01 kWp från bröstningarna.

Foto: www.johannesfelsch.com
  Project ReferenceSE0014_GL
  View Project Location Map
Project Details
Surface Area
66,5 m²
Address
Werksgelände 24, 5500 Bischofshofen, Österrike
Opening Date
23 Oct 2020
Building Type
  • Office Building
About the Architect/Installer
Architect
Robert Schranz
Installer
Schlosserei Harasser GmbH; Kontriner Elektrotechnik GmbH
Benefit Led Categories
  • Solar Energy