Close 
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Moderna Museet Stockholm, Restaurangen

The Project

The restaurant of the Modern Museum in Stockholm has windows that is warm on the inside. The warm glass improves the indoor comfort of the restaurant and visitors can sit close to the large window sections without feeling the cold from outside even when the outdoor temperature is very low. Pilkington K Glass™ is an electrically conductive glass which is required in the production of warm windows due to a voltage is applied on the inner pane. In this case the outer pane is made of Pilkington Activ Suncool™ 70/40 and the combination gives you a self-cleaning and neutral colored solar control glass that is warm on the inside.

Inner pane: Pilkington K Glass™
Outer pane: Pilkington Activ Suncool™ 70/40

Moderna Museets restaurang har fönster som är varma på insidan. De varma glasen gör att inomhusklimatet i restaurangen förbättras. Restaurangens besökare kan sitta nära de stora glaspartierna utan att känna av kyla eller kallras från fönstrena även när temperaturen utanför är mycket låg. Pilkington K Glass™ är ett elektriskt ledande glas vilket är förutsättningen för att tillverka varma glas, då en spänning läggs i isolerrutans inre glas. I detta fall är ytterrutan tillverkad av Pilkington Activ Suncool™ 70/40 och fönstret blir därmed ett självrengörande och neutralt solskyddsglas som är varmt på insidan.

Inre glas: Pilkington K Glass™
Yttre glas: Pilkington Activ Suncool™ 70/40

  Project ReferenceSE0030
  View Project Location Map
Project Details
Address
Moderna Museet Exercisplan 4 111 49 Stockholm Sverige ‎
Building Type
  • Museums and Cultural Building
About the Architect/Installer
Installer
CL SPECIALGLAS AB SOLLENTUNAVAGEN 67 SOLLENTUNA 191 40 +46 08 352610 46 08 356165
Benefit Led Categories
  • Solar Control
  • Thermal Insulation