Close 
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku

The Project
W połowie lat 30-tych XX wieku trzy młode kobiety - Helena, Zofia i Jadwiga Frankiewicz, postanowiły stworzyć w Białymstoku Prywatny Instytut Muzyczny - szkołę, w której mogłaby się kształcić zdolna i wrażliwa na piękno muzyki młodzież. Była to pierwsza placówka, wchodząca w skład obecnego Zespołu Szkół Muzycznych. Mieściła się w skromnym, sześciopokojowym mieszkaniu na III piętrze kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 14. Po II Wojnie Światowej, placówka została przekształcona w Niższą i Średnią Szkołę Muzyczną. W latach 60-tych obie te placówki upaństwowiono i ulokowano je w zaadaptowanym na szkolne potrzeby budynku przy ulicy Kilińskiego 7. Kilka lat później rozpoczęto budowę większego obiektu przy ulicy Podleśnej 2 i już w latach 70-tych, powołany z dotychczasowych szkół Zespół Placówek Kształcenia Artystycznego wraz z ogniskiem baletowym i internatem, rozpoczął tam swoją działalność. W tym samym czasie zakończyła się także budowa sali koncertowej, która w pierwotnej wersji miała być obiektem szkolnym, a zaraz po jej ukończeniu przekazana została Filharmonii Białostockiej. Po przeniesieniu szkół do siedziby przy ulicy Podleśnej warunki lokalowe wydawały się znakomite. Nowoczesny obiekt oferował dużo więcej sal lekcyjnych, przestrzenie rekreacyjne wewnątrz budynku, patio oraz perspektywę własnej sali koncertowej. Wspaniała lokalizacja (blisko centrum miasta, a jednocześnie z dala od zgiełku ruchliwych ulic), z dużą ilością zieleni i bliskością rezerwatu przyrody „Las Zwierzyniecki” była niewątpliwie atutem tego miejsca. Szybko jednak okazało się, że ten z pozoru nowoczesny obiekt ma wiele mankamentów, a trwałość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość wykonania pozostawiały wiele do życzenia. Akustyczne przegrody budowlane (ściany i stropy), osiadające fundamenty, fatalna stolarka okienna i drzwiowa oraz kiepski system ogrzewania szybko zepsuły wizerunek nowoczesnego budynku. Z punktu widzenia uczniów i nauczycieli najistotniejsza jednak była potrzeba zwiększenia liczby sal lekcyjnych, zapewnienia lepszego wyposażenia w pomoce dydaktyczne i instrumenty dla wzrastającej liczby uczniów pobierających naukę w szkołach. W 1989 roku zostało powołane Liceum Muzyczne - szkoła muzyczna z pionem ogólnokształcącym. Ówczesny obiekt szybko stał się za ciasny, co stanowiło barierę w dalszym rozwoju placówki. Budynki powstałe w latach 1968-1974 projektowane były jedynie na potrzeby zajęć muzycznych. Nie przewidywały funkcjonowania szkoły z pionem ogólnokształcącym. Część sal, wykorzystywanych do zajęć ogólnomuzycznych, musiała z konieczności zostać przeznaczona również do zajęć ogólnokształcących. Zabudowane zostały wolne przestrzenie korytarzy i w ten sposób powstało kilka dodatkowych prowizorycznych pomieszczeń lekcyjnych. Prężnie rozwijająca się działalność filharmonii spowodowała, że dostęp do sali koncertowej stał się niezwykle trudny, co stwarzało problemy z realizacją prób orkiestr szkolnych, a przede wszystkim ograniczało możliwości organizacji działalności koncertowej szkoły. Pomieszczenia po bibliotece i świetlicy szkolnej zaadaptowano na aulę, która była wówczas jedynym większym pomieszczeniem, jakim dysponowała szkoła, zupełnie nieprzystosowanym pod kątem akustyki do potrzeb placówki. Sala perkusji mieściła się w garażu z drewnianym dachem i z wejściem bezpośrednio z podwórza, biblioteka i fonoteka - w pomieszczeniach na poziomie piwnicy, a pracowania komputerowa - w pomieszczeniu po węźle ciepłowniczym.

W związku z tym, w 2006 roku został ogłoszony konkurs architektoniczny na rozbudowę i przebudowę budynków Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku, w wyniku którego wyłoniono zwycięzcę: Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt - Białystok. Projekt architektoniczny opracowali: Lech Ryszawa (kierownik zespołu), Bartosz Krzywicki, Urszula Konowrocka oraz Grzegorz Fabisiak. Sprawne przeprowadzenie procedur przetargowych zaowocowało podpisaniem w dniu 4 marca 2010 roku umowy na realizację prac budowlanych. Zakładała ona wybudowanie dwóch nowych budynków szkolnych.

Pierwszy etap obejmował rozbiórkę parterowego budynku, przylegającego do obiektu filharmonii, w którym mieściło się ognisko baletowe. Na jego miejscu wzniesiony został dwukondygnacyjny obiekt z piwnicą pod potrzeby szkół średnich. Pomiędzy nim, a internatem wybudowany został również podpiwniczony i dwukondygnacyjny budynek, z przeznaczeniem na szkołę podstawową z pionem ogólnokształcącym i zajęciami muzycznymi, w formie wydzielonego obiektu dla młodszych uczniów. Wewnątrz zaplanowano niewielką salę do ćwiczeń muzycznych, natomiast pomiędzy budynkami – wewnętrzne patio. Dwa nowe budynki pomieściły łącznie 29 sal dydaktycznych. Obiekty dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych i połączono z pozostałymi skrzydłami szkoły specjalnymi łącznikami, dzięki czemu stworzyły spójną całość. Powstało wiele specjalistycznych, dedykowanych do prowadzenia określonego rodzaju zajęć klas i pracowni, między innymi klasy ogólnomuzyczne (w tym do zajęć rytmiki), pracownie językowe, sala informatyczna oraz sale przystosowane i wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia zajęć z najmłodszymi dziećmi. Klasa perkusji, mieszcząca się przez kilkadziesiąt lat w garażu, rozlokowała swoje instrumentarium w trzech dużych salach. Biblioteka przeniosła się z piwnicy do zdecydowanie większych pomieszczeń, z miejscem wydzielonym na fonotekę, czytelnię i duży magazyn. Dzięki modernizacji, powierzchnia szkoły niemal się potroiła, a wnętrza budynków zostały dostosowane do wymogów, jakie powinna spełniać placówka dydaktyczna w XXI w.

Klasy, w których odbywają się zajęcia z instrumentu, pracownie do zajęć z przedmiotów ogólnomuzycznych, sale do gry na perkusji oraz sala kameralna wykonane zostały według zasady „pudełko w pudełku”, aby maksymalnie odizolować je akustycznie od pomieszczeń sąsiednich. Wyposażone zostały w okna i podwójne drzwi o wysokiej izolacyjności akustycznej. W oknach zastosowano szyby zespolone Pilkington Insulight™ Phon, z wykorzystaniem dźwiękochłonnego szkła laminowanego Pilkington Optiphon™ ze specjalną folią o znakomitych parametrach tłumienia hałasu oraz szkła dźwiękochłonnego z powłoką niskoemisyjną Pilkington Optiphon™ Therm S3. Dzięki temu zapewniono wyjątkowo komfortowe warunki nauki i pracy, bez zbędnego zgiełku i hałasu. Na ścianach i suficie zastosowane zostały specjalne materiały i technologie, zapewniające pożądane w tych salach parametry akustyczne. Na korytarzach szkolnych zastosowano wykładziny i tynki o dobrych parametrach akustycznych.

Przeszklenia wewnętrzne wykonano z bezpiecznego szkła laminowanego Pilkington Optilam™ Clear o grubości 12,8 mm. Takie szkło w przypadku uderzenia pęka, ale dzięki obecności w nim folii PVB, jego kawałki pozostają na miejscu, chroniąc użytkowników przed przypadkowym zranieniem. Na fasadach zastosowano szyby bezpieczne Pilkington Insulight™ Protect z użyciem hartowanego szkła Pilkington Optifloat™ T oraz szkła laminowanego z powłoką niskoemisyjną Pilkington Optilam™ Therm S3. Dla uzyskania efektu spójności wizualnej elewacji, w częściach nieprzeziernych wykorzystano szyby zespolone z zastosowaniem szkła Pilkington Spandrel Glass Emaliowany (bezbarwne hartowane szkło Pilkington Optifloat™ Clear T z emalią ceramiczną w kolorze szarym). W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku pożaru, budynek został dodatkowo zaopatrzony w szyby zespolone Pilkington Pyrostop® z bezbarwnego, laminowanego, bezpiecznego szkła ognioochronnego, zapewniającego całkowitą izolacyjność ogniową, a jednocześnie niezakłócony widok i efektywną ochronę przed hałasem.

Nowe budynki Zespołu Szkół Muzycznych, wybudowane w pierwszym etapie modernizacji zostały uroczyście otwarte 4 czerwca 2012 roku. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe, którego operatorem jest MKiDN.

Rozbudowa obiektów przyczyniła się do wzrostu liczby nowych działań artystycznych organizowanych w szkole, kierowanych zarówno do społeczności szkolnej, jak i do mieszkańców miasta, w postaci koncertów, recitali, warsztatów, seminariów, festiwali i przesłuchań.
  Project ReferencePL0296
  View Project Location Map
Project Details
Surface Area
1089 m²
Address
ul. Podleśna 2, 15-227 Białystok, Polska
Opening Date
Mar 2012
Building Type
  • Education
  • Internal Glazing
Client
Zespół Szkół Muzycznych
About the Architect/Installer
Architect
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO, MIASTOPROJEKT-BIAŁYSTOK, mgr inż. arch. LECH RYSZAWA
Installer
POLBUD SA UL.ZWIRKI I WIGURY 61 BIELSK PODLASKI 17100 730-22-46
Benefit Led Categories
  • Decoration
  • Fire Protection
  • Noise Control
  • Safety Security
  • Thermal Insulation