Close 
Thumbnail
Thumbnail

Kontorsfastighet i Kvarteret Suttung , Uppsala

The Project

Office buildníng in Suttung block, Uppsala, Sweden
In an office building in the Uppsala block Suttung, 600 m² Pilkington Suncool™ 70/35 AC was installed during the rebuilding and buildning of two new floors. The demands on the windows were high as the features solar control, energy efficiency and noise reduction was prescribed by architect. The product was at the time of the request not yet available on the Swedish market, but after some efforts the glazing units containing the product could after be produced at the Pilkington glass factory in Vetlanda in time.
The building in Suttung block is expected to be completed during 2015.

Kontorsfastighet i Kvarteret Suttung, Uppsala - Svenska
I en kontorsfastighet i Uppsalakvarteret Suttung installerades 600 m² Pilkington Suncool™ 70/35 AC när byggnaden byggdes om totalt och dessutom fick två nya våningsplan. Kraven på fönsterglasen var höga då egenskaperna solavskärmning, energieffektivitet samt bullerdämpning var föreskrivna av arkitekten. Produkten fanns vid tidpunkten för denna första förfrågan ännu inte tillgänglig på den svenska marknaden, men efter lite ansträngning kunde isolerrutor innehållande produkten ändå produceras på Pilkingtons fabrik i Vetlanda i tid.
Arbetet i kvarteret Suttung beräknas vara färdigt under 2015.

  Project ReferenceSE0031
  View Project Location Map
Project Details
Surface Area
600 m²
Address
Hamnesplanaden 3 753 19 Uppsala Sverige
Opening Date
2015
Building Type
  • Office Building
About the Architect/Installer
Installer
MIR GRUPPEN AB TURBINGATAN 12-14 VIMMERBY 598 40 004649279550 004649210157